Talent Video Pitch

Begeleiding  |  Bemiddeling  |  Ontwikkeling

Talent Video Pitch is ervan overtuigd dat iedereen een talent bezit. Talent Video Pitch komt van het scenario van een toevallige of per ongeluk opgenomen video van een talentvol persoon, dat iets doet dat tot de verbeelding spreekt. Wij helpen bij het blijvend ontwikkelen van talent en ondersteunen daarbij zijn of haar directe omgeving. Het goed organiseren van talent ontwikkeling , blijkt vooral te leiden tot een toename in de kwaliteit, en sterkere focus op de hoofdzaken.

Ons voornaamste doel is om de (jeugdige)talenten te laten ontwikkelen en daarin de advisering, bemiddeling en begeleiding te bieden, inclusief zijn en/ of haar directe omgeving. Door middel van een goede samenwerking met de ouder(s) en een geschikt klimaat te creëren, kan Talent Video Pitch haar talenten optimaal ondersteunen om hun dromen te verwezenlijken.

‘Niet iedereen is een talent, maar iedereen heeft een talent.’

Talentontwikkeling is niet alleen weggelegd voor een selecte groep high potentials. Het cruciale punt is het verder ontwikkelen van het aanwezige talent. In plaats van te kijken naar talenten, werd er in het verleden gekeken naar welke competenties er nodig waren om een bepaalde functie of positie goed te kunnen vervullen. Er werd gewerkt met competentieprofielen. Zodra deze competentieprofielen voor iedere functie beschreven waren, waren deze achterhaald en waren er weer nieuwe competenties nodig.

De basis voor talentontwikkeling is om te kijken naar de mogelijkheden van een persoon. Wij streven ernaar om het maximale uit de persoon te halen.

Tijdens onze gesprekken gaan we het hebben over jouw talenten. Wat is jouw talent? En gebruik je dat talent ook? Waar en wanneer gebruik je het? Aan de hand van deze vragen komen er diverse zaken en aannames naar boven.

Het is heel belangrijk om te weten wat en waarom je iets doet, wij houden je een spiegel voor om tot de antwoorden te komen. Investeren in talentontwikkeling zorgt voor tevredenheid, vertrouwen en een hoger rendement. Het is de kunst om een omgeving te creëren waarbinnen de talenten van ieder individu optimaal benut kunnen worden.

‘Making talent visible’

Meer diensten:

Consultancy

Ondersteuning en begeleiding bij het bepalen en behalen van doelstellingen voor bedrijven. Gezamenlijk gaan wij opzoek naar oplossingen voor uitdagingen.

Coaching

Kennis en motivatie overdragen via persoonlijke coaching. Wij bieden topsprekers en trainingen voor zowel particulieren, zelfstandigen, bedrijven en professionals.

Sales Training

Voor zowel starters als ervaren sales. Het voornaamste doel is om ervoor te zorgen dat de omzet stijgt door middel van waardecreatie en tevreden klanten.

Ervaringen met ROQ Consulting
Menu